Naputak autorima
Uređivanje stručnog časopisa kao što je Strojarstvo zahtijevan je i odgovoran posao kao i pisanje priloga za takav časopis. Nakon primitka kompletnih rukopisa preostaje još mnogo posla za razne stručnjake izvan Uredništva i za suradnike u Uredništvu, u tiskari i drugdje. Pritom se često mogu pronaći razni nedostatci iako poneki autori smatraju bilo kakve naknadne provjere, popravke, obrazloženja, dopune i druge promjene suvišnima, vjerujući da je u njihovom prilogu sve dobro, jasno i prihvatljivo. Nažalost, nije uvijek baš tako, i zato se ovim uputama pokušava olakšati svima nama rad i spriječiti nepotrebne nesporazume.
Autori se pozivaju da pošalju rad formatiran prema Predlošku za slanje radova u digitalnom obliku (MS Word) korištenjem on-line Sustava za predaju radova.

Preuzimanje:
Opći savjeti za pisanje radova i uputstva za slanje radova u papirnatom obliku:
Naputak autorima (PDF)


Instructions to Authors
Editing a journal such as Strojarstvo is a complex and responsible task; the same refers to writing contributions for this journal. After receiving complete manuscripts from authors, there is still a lot of work to be done by various known and recognized specialists in and outside the Editorial Office, in the printing office, and many other places. While doing so, various errors can be detected. However, some authors consider that any subsequent verifications, improvements, clarifications or other changes of their manuscripts are unnecessary, and believe that everything written in their contribution is good, clear and acceptable. Unfortunately, it is not always so, and therefore these instructions are intended to make both our tasks easier and to avoid unnecessary misunderstandings.
Authors are invited to submit their papers according to the Template for digital submission of papers (MS Word) using the on-line Journal Paper Submission System.

Download:
Instructions to Authors (PDF)